בולם לגראנד דינק 250

בולם לגראנד דינק 250

תיאור מוצר

בולם לגראנד דינק 250

משומש ותקין